تاج گل ترحیم مهشاد

تاج گل ترحیم مهشاد


تاج گل رنگی دو طبقه مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه شامل گل های آنتریوم و ژیپسوفیلا