تاج گل نمایشگاه دوطبقه سبا

تاج گل نمایشگاه دوطبقه سبا


تاج گل دو طبقه رنگی مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه شامل گل های آنتریوم ، رز و لیلیوم