تاج گل ترحیم نفس

تاج گل ترحیم نفس


تاج گل دو طبقه رنگی مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه. شامل گل های لیلیوم و آنتریوم