تاج گل نمایشگاه دوطبقه هلیا


تاج گل دو طبقه رنگی مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه. شامل گل های رز، آنتریوم و لیلیوم