تاج گل ترحیم نیلا

تاج گل ترحیم نیلا


تاج گل دو طبقه مناسب افتتاحیه ، نمایشگاه و تشریفات.شامل گل های آنتریوم و لیلیوم.