تاج گل ترحیم فروغ

تاج گل ترحیم فروغ


تاج گل رنگی سه طبقه مناسب تشریفات افتتاحیه و نمایشگاه.شامل گل های آنتریوم و لیلیوم