تاج گل نمایشگاه شهلا VIP

تاج گل نمایشگاه شهلا VIP


تاج گل رنگی دو طبقه مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه. شامل گل های آنتریوم ، لیلیوم ، آلستر و استرلیتزیا