تاج گل ترحیم آذر

تاج گل ترحیم آذر


تاج گل رنگی دو طبقه مناسب تشریفات ، افتتاحیه و نمایشگاه.شامل گل های آنتریوم ، لیلیوم ، رز و ژربرا