جام گل تبریک لادن

جام گل تبریک لادن


جام گل لادن شامل گل های رز ، آنتریوم ، ژیپسوفیلا و ارکیده

 

در فصل پاییز و زمستان به جای گل ارکیده از گل های جایگزین استفاده میشود.