جام گل نبریک گیتا

جام گل نبریک گیتا


جام گل گیتا شامل گل های رز هلندی ، رز مینیاتوری ، میخک و زنبوری